ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.งดการเรียนการสอนภาคปกติ เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประเภท Walk in สู่รั้วแคแสด ปี 2567(ด่วนที่สุด)
งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประเภท Walk in สู่รั้วแคแสด ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2566
 2.กำหนดการลงทะเบียน ปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2566
 3.สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนแตกต่างจากแผนการเรียน(ด่วนที่สุด)
งานบริการการศึกษา ได้เปิดระบบส่งเอกสารออนไลน์ "ใบแจ้งความจำนงการลงทะเบียนเรียน" เพื่อให้นักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนแตกต่างจากแผนการเรียน หรือลงทะเบียนแก้ E ได้ส่งเอกสารที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่งานบริการการศึกษาจะได้สำรองที่นั่งสำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์
คลิกที่นี่เพื่อส่ง “ใบแจ้งความจำนงการลงทะเบียน 2/2566” และให้นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หลังจากที่ส่งเอกสารในวันถัดไป
กำหนดการยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ นักศึกษาโครงการ กศ.บป. วันที่ 23 พ.ย.-18 ธ.ค. 2566
ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2566
 4.สำหรับนักศึกษาประสงค์ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์ผิด และต้องการแก้ไขการลงทะเบียนจะต้องแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนรอบแรก คลิกที่นี่เพื่อ “แจ้งความประสงค์ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน”
และให้นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์อีกครั้งหลังจากที่งานบริกาการศึกษายกเลิกการลงทะเบียนเรียนในวันถัดไป
ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2566
 5.รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2566 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2566 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)

ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2566
 6.ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
กำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2566
 7.ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566(ด่วนมาก)
มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษานักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สัปดาห์วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2566
 8.ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567(ด่วนมาก)
กำหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2566
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 59549 )