ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 31 ก.ค. 2561 0:01 น.1 ธ.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียน ONLINE
 • 26 ก.ค. 2561 0:00 น.14 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • ระยะเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 31 ก.ค. 2561 0:01 น.29 ส.ค. 2561 0:00 น.
 • งานบริการการศึกษา รับคำร้องขอเปิดกลุ่มพิเศษ
 • 31 ก.ค. 2561 0:01 น.10 ส.ค. 2561 0:00 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 24 ก.ย. 2561 0:00 น.28 ก.ย. 2561 0:00 น.
 • วันสอบปลายภาค
 • 19 พ.ย. 2561 0:00 น.30 พ.ย. 2561 0:00 น.
 • วันเปิดภาคเรียนใหม่
 • 11 ธ.ค. 2561 0:00 น.30 เม.ย. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา
 • 26 ก.ค. 2561 0:01 น.14 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ระยะเวลาที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด26 ก.ค. 2561 0:01 น.30 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  นักศึกษาเพิ่ม-ถอนรายวิชา (กรณีชำระเงินแล้ว)26 ก.ค. 2561 0:01 น.14 ส.ค. 2561 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : โทรศัพท์ 0-7624-0474-7 ต่อ 161 ( User Login Now 14284 )